Agjencia Kombëtare e Provimeve

AGJENCIA KOMBËTARE E PROVIMEVE

Rr. "Naim Frashëri" Nr 37, Tiranë

E-mail: provime@akp.gov.al

http://akp.gov.al/