AGJENCIA KOMBETARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


Rr. "Naim Frashëri", Nr.37, Tiranë - Shqipëri

Tel: 042-237-087
Fax: 042- 223-795

http://www.akafp-al.org/