Shkollat e Arsimit Profesional

Shkollat e Arsimit Profesional, janë institucione ku nxënësit arsimohen dhe pajisen me kompetenca të përgjithshme dhe kompetenca profesionale.

Në funksion të strukturës mësimore, nxënësit mund të punësohen pa përfunduar ciklin e plotë të arsimimit, ose kur e përfundojnë të plotë atë dhe kryejnë Maturën Shtetërorë, mund të ndjekin Arsimin e Lartë.

 

Shkollat Profesionale ndahen në: