Qendrat e Formimit Profesional

Qëndrat e Formimit Profesional (QFP), janë institucione ofruese të Formimit Profesional, (kurse për kualifikime profesionale aftshkurtër deri në 2 vjet) në profesione të kërkuara nga tregu i punës.

Qëndrat e Formimit Profesional, ndahen në:

  • Jo Publike[1].

[1] Shih më tepër, për procedurat e Licensimit.

Bashkëveprimi i Institucioneve ofruese të Arsimit dhe Formimit Profesional, me kërkesat e Tregut të punës etj.

KUALIFIKIMET PROFESIONALE E OFRUARA NGA QENDRAT PUBLIKE TË FORMIMIT PROFESIONAL

Qendrat Publike të Formimit Profesional ofrojnë:

  • Kurse profesionale në Nivel Kombëtar;
  • Kurse profesionale në Nivel Qendre.

Nëse kurset profesionale të Nivelit Kombëtar janë unike për të gjitha Qendrat e Formimit Profesional në vend, Kurset profesionale në Nivel Qendre, janë kurse specifike që ofrohen nga qendrat profesionale në funksion të kërkesave që kanë bizneset lokale etj.

Kurset në nivel Kombëtar ofrohen sipas Programeve të hartuara nga AKAFPK dhe të miratuara nga Ministri, ndërsa kurset në Nivel Qendre, zhvillohen sipas Programeve të hartuara nga specialistët e qëndrrës, në bashkëpunim me ato të biznesit përkatës.

Për sa i përket kohë shtrirjes, zakonisht Kurset Kombëtare janë kualifikime profesionale afat gjatë (por jo më shumë se 2 vite), ndërsa ato në Nivel Qendre janë afat shkurtër dhe shërbejnë kryesisht për kualifikime të shkurtëra, për procese te ndryshme teknologjike etj.

Në përfundim të kurseve të Kombëtare, kursantët pajisen më Certifikatë të unifikuar në të gjithë vendin, ndërsa për kurset në nivel Qendre certifikata përgatitet nga vetë Qendra.

 

LISTA E KURSEVE KOMBËTARE

 

Kurset

Kodi

Arkëtar zyre

23.00

Art design

24.00

Banakier

25.00

Bletërritës

31.00

Elektroaut

14.00

Estetist

15.00

Hidraulik

4.00

Instalues dhe riparues rrjeti elektrik

1.00

Instalues dhe riparues të sistemeve ngrohëse-ftohëse

26.00

Instalues të paneleve diellore

10.00

Kamarier

27.00

Kopështar

28.00

Kujdestar fëmijësh

11.00

Kuzhinier

3.00

Llamarinist automjetesh

21.00

Mekanik automjetesh

19.00

Menaxher ndërmarrjesh

36.00

Mobilier

37.00

Operator turistik

30.00

Parukier

5.00

Punëtor ndërtimi

34.00

Punëtor qepës faqe këpucësh me makineri

35.00

Punues dekori me hekur

20.00

Punues druri

12.00

Punues duro-alumini

33.00

Qendistar

38.00

Recepsionist

29.00

Riparues dhe mirëmbajtës automjetesh

42.00

Riparues elektronik dhe TV

22.00

Riparues kompjuteri

41.00

Riparues makina tekstili

39.00

Riparues paisjesh elektroshtëpiake

40.00

Rrobaqepës

2.00

Saldator

8.00

Sekretar

7.00

Shitës nëpërmjet telefonit (call center)

16.00

Shtrues pllakash

18.00

Specialist i punës sociale

9.00

Specialist i sigurisë dhe shëndetit në minierë

46.00

Suvatues

44.00

Tapicier për automjete

6.00

Xhenerik

45.00