Fondacioni E.C.E.

 

(Pranë shkollës pedagogjike) Elbasan, Shqipëri

Tel: +35554259885

Email: eleazer@enet.al