AADF (Fondacioni Amerikano-Shqiptar per Zhvillim) - “Arritje rinore”

AADF (Fondacioni Amerikano-Shqiptar për Zhvillim) - “Arritje rinore”, për zhvillimin  e kompetencës së sipërmarrjes në klasat e 11 dhe 12 të shkollave të mesme – zbatuar nga Organizata Junior Achievement.