Drejtimet dhe Profilet sipas shkollave në nivel DAR (2011 - 2012)

 

DREJTIMI MESIMOR PROFILI
Tirana Qytet  
Teknike elektrike "GJ.CANCO"  
 • Elektroteknikë
Riparues të paisjeve elektroshtëpijake
Instalues elektrik civil dhe industrial   
 • Elektronikë
Riparues të paisjeve elektronike
 • TIK
Teknik rrjeti
Hoteleri-Turizëm  
 • Hoteleri - Turizëm
Kuzhinë + pasticeri
Recepsion
 • Teknologji Ushqimore
Përpunim qumështi
Prodhim pije alkoolike
Shkolla e ndertimit "Karl Gega"  
 • Tekstil-Konfeksion
Robaqepsi
 • Shërbime mjetesh tranporti
Xhenerik
Motorrist
 • Termohidraulikë
Instalues hidraulik në objekt civil dhe industrial
 • Përpunim druri
Mobileri-tapiceri
 • Ndërtim 
Murator, suvatues
Shtrues, veshës pllakash dhe Izolues.
 • Gjeodezi
Teknik gjeodet
Teknike Ekonomike TIRANE  
 • Ekonomist/ Biznes
Kontabilist
Ekonomist banke
Tirana Qark  
Profesionale Bujqësore Kamëz  
 • Hoteleri - Turizëm
Bar/restorant
 • Shërbime mjetesh tranporti
Motorrist
 • Bujqësi
Agrobiznes
 • Shërbime sociale/shëndetësore
Kujdestar për të moshuar
 • TIK
Teknik rrjeti
Teknik për mbështertjen e përdoruesve.
Teknik Web
Shkolla "26 Marsi"  
 • Mekanik
Kontruksione Metalike
 • Termohidraulikë
Instalues isistemeve
 • TIK
Teknik rrjeti
Teknik për mbështertjen e përdoruesve.
Teknik Web
 • Arte Figurative
 
Shkolla e mesme Kombëtare agrobiznes (Golem)
 • Bujqësi
Agrobiznes
 • Ekonomist/Biznes
Kontabilist
Elbasan  
Shkolla "Mihal Shahini" (Cërrik)  
 • Shërbime mjetesh tranporti
Motorrist
 • Veterinari
Veteriner i mesëm
Shkolla "Sali Ceka"  
 • Hoteleri - Turizëm
Kuzhinë
 • Termohidraulikë
Instalues hidraulik në objekt civil dhe industrial
 • Ndërtim 
Murator, suvatues
 • TIK
Teknik rrjeti
Teknik për mbështertjen e përdoruesve.
Teknik Web
Shkolla "Ali Myftiu"  
 • Mekanik
Mak.Metal prerëse
 • Shërbime mjetesh tranporti
Xhenerik
 • Elektroteknikë
Instalues elektrik civil dhe industrial     
 • Ekonomist/ Biznes
Kontabilist
Shkolla "Halit Berzhesta" (Librazhd)
 • Shërbime mjetesh tranporti
Motorrist
Durrës  
Shkolla Profesionale "B.Cela"  
 • Termohidraulikë
Instalues isistemeve   
 • TIK
Teknik për mbështertjen e përdoruesve
 • Autoagromekanik
 
 • Elektromekanik
 
E mesme teknologjike "Hysen Çela"
 • Hoteleri - Turizëm
Kuzhinë
Bar/restorant
 • Tekstil - Konfeksion
Robaqepsi
 • Teknologji Ushqimore
Përpunim brumi
 • Ekonomist/ Biznes
Llogari
Shkodër  
Shkolla "Arben Broci"  
 • Mekanik
Mak.Metal prerëse
 • Shërbime mjetesh tranporti
Motorrist
 • Elektroteknikë
Instalues elektrik civil dhe industrial   
 • TIK
Teknik rrjeti
Shkolla Teknike Pyjore "Kole Margjini"
 • Përpunim druri
Mobileri-tapiceri
 • Pyje
Silvikulturë
Shkolla "Kolë  Idromeno"  
 • Termohidraulikë
Instalues hidraulik në objekt civil dhe industrial
 • Ndërtim 
Murator, suvatues
Shkolla Teknologjike "Hamdi Bushati"  
 • Hoteleri - Turizëm
Bar/restorant
 • Ekonomist/ Biznes
Kontabilist 
 • Konfeksion
 
Shkolla teknike-veterinare "ZIJA BULIQI"
 • Veterinari
Veteriner i mesëm
Korçë  
Shkolla teknike profesionale "Demir Progri"
 • Mekanik
Kontruksione Metalike
 • Shërbime mjetesh tranporti
Motorrist
 • Elektroteknikë
Instalues elektrik civil dhe industrial  
 • Elektronikë
Riparues të paisjeve elektronike
Shkolla e mesme e ndërtimit Korçë
 • Termohidraulikë
Instalues isistemeve      
 • Përpunim druri
Mobileri-tapiceri
Punime artistike druri
Punime  produktesh gjysmë të gatëshme druri
 • Ndërtim 
Shtrues, veshës pllakash dhe Izolues
 • Gjeodezi
Teknik gjeodet
Tekniko-profesionale  "Enver Qiraxhi" (Pogradec)
 • Hoteleri - Turizëm
Kuzhinë
 • Mekanik
Kontruksione Metalike
 • Elektroteknikë
Instalues elektrik civil dhe industrial  
 • Ekonomist/ Biznes
Kontabilist
Tregtar
Ekonomist banke
Agjent sigurimesh
Agjent tatimesh
Shkolla e mesme profesionale TIK "Fan S. Noli"
 • TIK
Teknik rrjeti
Teknik për mbështertjen e përdoruesve
Shkolla agrobiznesit "Irakli Terova"
 • Bujqësi
Fermer miks
Shkolla "Isuf Gjata"  
 • Hoteleri - Turizëm
Kuzhinë
 • Tekstil-Konfeksion
Robaqepsi
 • Teknologji Ushqimore
Përpunim brumi
 • Ekonomist/ Biznes
Kontabilist
Vlorë  
Shkolla e mesme teknike ekonomike hoteleri turizem " A.Athanas " (Sarandë)
 • Hoteleri - Turizëm
Recepsion
 • TIK
Teknik rrjeti
Teknik për mbështertjen e përdoruesve.
Teknik Web
 • Ekonomist/ Biznes
Kontabilist
Shkolla industriale "Pavarësia"  
 • Mekanik
Kontruksione Metalike
 • Shërbime mjetesh tranporti
Motorrist
 • Elektroteknikë
Riparues të paisjeve elektroshtëpijake
 • Termohidraulikë
Instalues isistemeve      
 • Ndërtim 
Karpentier
 • TIK
Teknik për mbështertjen e përdoruesve
Shkolla "Tregtare"  
 • Hoteleri - Turizëm
Recepsion
 • Ekonomist/ Biznes
Kontabilist
Fier  
Shkolla mekanike bujqësore  (Lushnje)
 • Mekanik
Kontruksione Metalike
 • Shërbime mjetesh tranporti
Xhenerik
Motorrist
 • Elektroteknikë
Instalues elektrik civil dhe industrial   
 • Termohidraulikë
Instalues isistemeve    
 • TIK
Teknik rrjeti
Teknik për mbështertjen e përdoruesve.
Teknik Web
 • Ekonomist/ Biznes
Kontabilist
Tregtar
Ekonomist banke
Agjent sigurimesh
Agjent tatimesh
Shkolla "Petro Sota"  
 • Mekanik
Kontruksione Metalike
 • Shërbime mjetesh tranporti
Xhenerik
Motorrist
Elektroauto
Shërbime karrocerie etj.
 • Elektroteknikë
Instalim dhe mirëmbajtje të  linjave të TU dhe TM   
 • TIK
Teknik rrjeti
Teknik për mbështertjen e përdoruesve.
Teknik Web
Shkolla e mesme bujqesore "Rakip Kryeziu" (Çlirim)
 • Mekanik
Kontruksione Metalike
 • Shërbime mjetesh tranporti
Shërbime karrocerie etj.
 • Elektroteknikë
Elektromekanik
Riparues të paisjeve elektroshtëpijake
Instalues elektrik civil dhe industrial       
Instalim dhe mirëmbajtje të  linjave të TU dhe TM   
 • Termohidraulikë
Instalues i sistemeve     
 • Bujqësi
Hortikulturë
 • Veterinari
Veteriner i mesëm
Berat  
Shkolla e mesme profesionale "Kristo Isak"
 • Hoteleri - Turizëm
Recepsion  
Bar/restorant
 • Bujqësi
Fermer miks
Kopshtari
Hortikulturë
Agrobiznes
 • Ekonomist/ Biznes
Llogari
Shkolla e mesme "Myrteza Kepi" (Kuçovë)
 • Mekanik
Mak.Metal prerëse
Kontruksione Metalike
Metalurgji
Punime mirmbajtje dhe riparimi.
Saldator etj.
 • Shërbime mjetesh tranporti
Motorrist
 • Elektroteknikë
Elektromekanik
Riparues të paisjeve elektroshtëpijake
Instalues elektrik civil dhe industrial       
Instalim dhe mirëmbajtje të  linjave të TU dhe TM
E mesme profesionale (Polican)  
 • Mekanik
Mak.Metal prerëse
Kontruksione Metalike
Metalurgji
Punime mirmbajtje dhe riparimi.
Saldator etj.
 • Elektroteknikë
Riparues të paisjeve elektroshtëpijake
   
Shkolla "Stiliano Bandilli  
 • Mekanik
Mak.Metal prerëse
 • Shërbime mjetesh tranporti
Xhenerik
Motorrist
 • Elektroteknikë
Riparues të paisjeve elektroshtëpijake
 • Termohidraulikë
Instalues hidraulik në objekt civil dhe industrial
 • TIK
Teknik rrjeti
Teknik për mbështertjen e përdoruesve.
Teknik Web
Lezhë  
Mesme profesionale "Kolin Gjoka"
 • TIK
Teknik rrjeti
Teknik për mbështertjen e përdoruesve
Teknik Web
 • Ekonomist/ Biznes
Kontabilist
 • Administrim zyre
Administrim biznes
Shkolla e mesme industriale (Rubik)
 • Mekanik
Kontruksione Metalike
 • Elektroteknikë
Riparues të paisjeve elektroshtëpijake
 • Termohidraulikë
Instalues hidraulik në objekt civil dhe industrial
Instalues isistemeve       
Ngrohje-ftohje/panele diellore
 • TIK
Teknik rrjeti
Teknik për mbështertjen e përdoruesve.
Teknik Web.
Dibër  
E mesme profesionale "Nazmi Rushiti"
 • Arsim i kombinuar Mekanik, Perpunim druri, Elektroteknik (pilot) 
Mak.Metal prerëse
Kontruksione Metalike
Metalurgji
Punime mirmbajtje dhe riparimi.
Saldator etj.
 • Mekanik
Xhenerik
Motorrist
Elektroauto
Shërbime karrocerie etj.
 • Elektroteknikë
Elektromekanik
Riparues të paisjeve elektroshtëpijake
Instalues elektrik civil dhe industrial       
Instalim dhe mirëmbajtje të  linjave të TU dhe TM
 • Përpunim druri
Mobileri-tapiceri
Punime artistike druri
Punime  produktesh gjysmë të gatëshme druri
 • TIK
Teknik rrjeti
Teknik për mbështertjen e përdoruesve.
Teknik Web
 • Ekonomist/ Biznes
Kontabilist
 • Administrim Zyre
Administrim Biznesi
Kukës  
Shkolla "Havzi Nela"  
 • Mekanik
Mak.Metal prerëse
Kontruksione Metalike
Metalurgji
Punime mirmbajtje dhe riparimi.
Saldator etj.
 • Elektroteknikë
Elektromekanik
Riparues të paisjeve elektroshtëpijake
Instalues elektrik civil dhe industrial       
Instalim dhe mirëmbajtje të  linjave të TU dhe TM.  
 • Përpunim druri
Mobileri-tapiceri
Punime artistike druri
Punime  produktesh gjysmë të gatëshme druri
 • TIK
Teknik rrjeti
Teknik për mbështertjen e përdoruesve.
Teknik Web
 • Ekonomist/ Biznes
Administrim zyre