FITONI NJË KURS ANGLISHTEJE 2 JAVOR NË MBRETËRINË E BASHKUAR!

British Council, në partneritet me shkollat e gjuhës angleze në Mbretërinë e Bashkuar, nis konkursin e gjuhës angleze SEE Into the Future – Anglishtja për Punësim.

Konkursi vendos theksin mbi gjuhën angleze si një aftësi kyçe për përmirësimin e mundësive të punësimit në botën moderne duke ngritur pyetjen “Përse nevojitet gjuha angleze në punësim?”

Konkursi do të organizohet në 15 shtete në fillim të muajit Mars 2015.

Nisma rajonale SEE Into the Future do të sjellë më pranë bashkëpunimet midis të rinjve, universitetet, bizneset dhe qeveri nga 15 vende të Evropës lindore dhe Azisë Qendrore në mënyrë që të mbështesë politikat dhe praktikat efikase të punësimit, aftësitë dhe sipërmarrjen përmes një diskutimi dhe debati ndërkombëtar.

Konkursi do të zhvillohet në platformën globale të British Council LearnEnglish dhe do të promovohet nëpërmjet faqes së internetit SEE Into the Future http://www.britishcouncil.kz/see-into-the-future/competition .

Nëse jeni 18 vjeç e sipër, student ose profesionistë të rinj në kërkim të mundësive për përmirësimin e aftësive në gjuhën angleze, bëhuni pjesëmarrës në këtë konkurs në http://learnenglish.britishcouncil.org/en/e4e dhe fitoni një kurs anglishteje dy javor në Mbretërinë e Bashkuar.


British Council, in partnership with UK language schools, is launching the SEE Into the Future – English4Employability (E4E) language competition.

The competition highlights English as one of the key skills for improving employment opportunities in the modern world by asking the question “Why do you need English for your Employment?”.

It will run in 15 countries around the beginning of March.

The SEE Into the Future regional initiative brings together young people, university leaders, businesses and governments from 15 countries across eastern and southern Europe and central Asia in order to support effective policies and practice in employment, skills and entrepreneurship through international discussion and debate.

The competition will be hosted on the British Council global LearnEnglish platform and will be promoted through the SEE Into the Future web page http://www.britishcouncil.kz/see-into-the-future/competition.

If you are 18 and above, a student or a young professional looking to improve your English language skills, enter our competition here http://learnenglish.britishcouncil.org/en/e4e and win a two-week English course in the UK!