MATURA SHTETËRORE 2017

Në Rubrikën Dokumentacioni Shkollor të VET Portalit, janë publikuar udhësime të provimet e Maturës Shtetërore ‘2017.

Për më tepër, Kliko http://www.vet.al/docs/msh_2017