Lajme

 

Rezultatet e provimit të lëndës Gjuhë shqipe dhe Letërsi
Matura Shtetërore 2013