ALBIZ - Reformë në Arsimin e mesëm ekonomik në Shqipëri.

Kontakt 
Ms. Sabine Schubert 
k-education project office Tirana 
Rruga „Naim Frasheri“ 37/(kati IV) 
Tirana 
Tel/Fax +355 (0)4 2227912  
E-Mail: 
sabine.schubert@kulturkontakt.or.at
Web:  
www.k-education.at  
www.al-biz.al  

(për më shumë përshkrimi i Projektit ... )

 

Kontakt

Ms. Sabine Schubert 

k-education project office Tirana 

Rruga: "Naim Frasheri“, 37/(kati IV), Tirana Tel/Fax: +355 (0)4 2227912  

E-Mail: sabine.schubert@kulturkontakt.or.at

Web:  www.k-education.at