GIZ - EU

Mbështetje për zbatimin e Strategjisë Kombëtare Shqiptare për Arsimin me fokus të veçantë tek Arsimi dhe trajnimi profesional parauniversitar