British Council

British Council (Këshilli Britanik)

“English for skills”, në Drejtimin e Teknologjisë së Informacionit dhe komunikimit në klasat 12 dhe 13

 

 

 

ENGLISHT

for

Skills Methodological Kit


 

 

 

ENGLISHT

for

Skills Methodological Kit