NJOHURI PËR SISTEMIN E ARSIMIT DHE FORMIMIT PROFESIONAL SHQIPTAR

Sistemi i Arsimit dhe Formimit Profesional (AFP) është tërësia e institucioneve të AFP që ofrojnë kualifikime dhe aftësi profesionale dhe institucionet e tjera që sigurojnë cilësinë dhe mbarëvajtjen e sistemit. Qëllimi i ofruesve të AFP është përgatitja dhe aftësimi i të rinjve por edhe të individëve të tjerë të pa punë etj., me aftësi e kualifikime profesionale.

Lexo më shumë ...

SHKOLLAT E ARSIMIT PROFESIONAL

Shkollat e Arsimit Profesional, janë institucione ku nxënësit arsimohen dhe pajisen me kompetenca të përgjithshme dhe kompetenca profesionale.

Lexo më shumë ...

QENDRAT E FORMIMIT PROFESIONAL

Qëndrat e Formimit profesional, janë institucione ku ofrohen trajnime aftshkurtër në profesione të kërkuara nga tregu i punës.

Lexo më shumë ...

KALENDARI I KURSEVE KOMBËTARE

NJOFTIME

shkoder kukes lezhe diber durres tirane elbasan fier berat korce gjirokaster vlore

This is the default dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

This is the default dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.